ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی چیست

طبق ماده 116 قانون تجارت،شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم  ویژه ای برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر،با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد،هر یک از شرکا  مکلف به پرداخت تمام قروض است. شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت کسان می باشد. …

شرکت تضامنی چیست ادامه مطلب»