ثبت موسسه

ثبت موسسه غیر تجاری

ثبت موسسه غیر تجاری ثبت موسسه غیر تجاری چگونه است و مدارک مورد موسسه چیست؟ موسسه غیر تجاری به چه معناست و چه دسته بندی‌هایی دارد؟ ثبت موسسه غیر تجاری همانگونه مشخص است اختصاص برای امور غیر تجاری انجام میشود و در موضوع فعالیت آن نباید امور تجاری (مانند صادرات و واردات) وجود داشته باشد. …

ثبت موسسه غیر تجاری ادامه مطلب»