ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکت سهامی خاص به شرکتی گفته می شود که در آن هر فرد به میزان سرمایه ی خود مسئولیت دارد، به صورت ساده تر می توان گفت که سرمایه به سهام تبدیل می شود و هر شخص به میزان سهام خود در شرکت مسئولیت دارد. تعداد افراد تشکیل دهنده ی این نوع …

شرکت سهامی خاص ادامه مطلب»