ثبت کاج، معتمدترین موسسه ثبت شرکت ها و خدمات حقوقی ایران

ثبت کاج

ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی

از لحاظ قوانین ثبت اختراع،طرح های صنعتی و علائم تجاری”هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط،رنگ ها و یا بدون آن،به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد،طرح صنعتی است.در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد” .
زمان اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود.این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه های مربوط تمدید کرد.پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید می شود و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.
در ادامه،ضمن توضیح راجع به ویژگی های لازم جهت ثبت طرح صنعتی، به مدارک مورد نیاز برای ثبت طرح می پردازیم.خاطر نشان می شویم، شما بزرگواران می توانید کلیه ی سوالات خود را راجع به طرح صنعتی با ما در میان بگذارید. قدر مسلم آن است که همکاران متعهد ما در ثبت شرکت ثبت کاج،همواره آمادگی این را دارند تا به سوالات و مشکلات متقاضیان پاسخگو باشند.برای این منظور می توانید از طریق شماره های تماس مذکور در سامانه،با متخصصان ثبت کاج در ارتباط باشید.

  • ویژگی های لازم برای ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.
طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح های موجود نباشد،به نحوی که از دید یک کاربر آگاه،متفاوت از طرح هایی باشد که قبلاَ در اختیار عموم قرار گرفته است.
طرح های صنعتی ذیل قابل حمایت نیستند:
1-طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند.
2-طرح های حاوی نمادها یا نشان های رسمی
3-طرح های مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه

  • مدارک مورد نیاز برای ثبت طرح صنعتی :

– مدارک  هویتی متقاضی و طراح؛(نظیر کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده برای اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا)
– چنانچه طرح صنعتی دو بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه طرح صنعتی
– چنانچه طرح صنعتی سه بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه طرح صنعتی
– درخواست کتبی(به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی)مبنی بر عدم ذکر اسم طراح، طرح صنعتی،چنانچه طراح نخواهد بود اسم وی ذکر شود.
– رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی
– مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
– مدارک نمایندگی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
شرایط و مشخصات فنی تصاویر ارسالی :
– در تصویر ارسالی طرح باید در یک زمینه ساده،به نحوی که قابل رویت باشد قرار گیرد.
– تصویر کالا بصورت رنگی باشد و حداکثر حجم آن  KB500 باشد.
– سایر تصاویر حداکثر A4 باشد وحتماَ بصورت عمودی اسکن شود.

Scroll to Top