ثبت شرکت : موسسه حقوقی ثبت کاج به عنوان یک مشاور امین در حوزه راه اندازی کسب و کار و امور ثبتی، اداری ،مالیاتی و حقوقی مربوط به ثبت شرکت، افتخار دارد که در حوزه احداث و راه اندازی شرکت ها، پیگیری امور مالیاتی و سایر مشاوره های کسب و کار، ثبت برند شرکت و برندسازی، تمامی خدمات مورد نیاز کسب و کار شما را مجموعاً در اختیارتان قرار می دهد.

خدمات ثبتی ،ثبت کاج عبارتند از ۱- ثبت شرکت ۲- ثبت برند ۳- ثبت تغییرات شرکتها 4- مشاوره مالیاتی و حسابداری 5- طراحی وب سایت و برندسازی

ما تلاش می کنیم مجموعه ای باشیم که تمامی خدمات را آنلاین و در کمترین زمان بدون نیاز به حضور شما در اداره ثبت شرکتها یا سایر ادارات، با بهترین راه کارها به انجام برساند.

جهت دریافت مشاوره ثبت شرکت، می توانید در هر ساعت از شبانه روز با کارشناسان ما ارتباط بگیرید