ثبت کاج، معتمدترین موسسه ثبت شرکت ها و خدمات حقوقی ایران

ثبت کاج

ثبت شرکت در منطقه ازاد.

ثبت شرکت در منطقه آزاد به چه صورت است

ثبت شرکت در مناطق آزاد

به مقصود ایجاد رونق اقتصادی و هم چنین عدم محدودیت بر جهت قواعد و قوانین دست و پا گیر و همچنین قائل شدن امتیازاتی در جهت نیل به اهداف اقتصادی از قبیل رشد و توسعه ورود سرمایه های خارجی و ورود تکنولوژی و ایجاد بستری امن از هر جهت برای سرمایه گذاری خارجی و هم چنین قائل شدن امتیاز است ویژه ای که بنا به دلایل و عللی که بر مسائل حاکمیتی بر می گردد (از قبیل معافیت های مالیاتی و گمرکی و…) مناطقی با امتیازات ویژه تحت عنوان مناطق آزاد تجارت ایجاد شده اند

منطقه آزاد چیست؟

ایران 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی دارد:
1- چابهار
2- قشم
3- کیش
4- اروند
5- انزلی
6- سلفچگان
7- ارس
8- ماکو

مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد:

1- معافیت مالیاتی 20 ساله برای هر نوع فعالیت اقتصادی
2- ورود اتباع خارجی بدون اخذ ویزا
3- 100% مالکیت خارجی
4- تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاری خارجی
5- عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشورها
6- خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر
7- خدمات گسترده بانکی و بیمه ای (دولتی/خصوصی)
8- انجام معاملات ارزی آسان
9- فعالیت «بورس اوراق بهادار» و «بورس نفت و محصولات پتروشیمی»
10- معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
11- ثبت سهل و آسان شرکتها، موسسات صنعتی، موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی
12- تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
13- مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز

تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری

برخی از مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد و ویژه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
معافیت مالیاتی به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است. خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیرمی باشد ولی در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر است، مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه براساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری :

ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری در قالب های متفاوت امکان پذیر است، لکن طبق آمارهایی که در دسترس است بیشترین آمار ثبت مربوط به شرکت با مسئولیت محدود است جهت ثبت این قالب تجاری در مناطق آزاد می بایست مدارک ذیل را ارائه نمایید:

 • ارائه اصل گواهی عدم اعتیاد مدیر عامل.
 • ارائه مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه.
 • ارائه دو برگ امضاء شده از تقاضانامه شرکت.
 • ارائه دو برگ امضاء شده از شرکتنامه شرکت.
 • ارائه دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت.
 • ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکاء.
 • ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضاء هیئت مدیره.
 • ارائه دو نسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و جلسه هیئت مدیره.
 • ارائه اصل مجوز صادره از نهاد ذی ربط در صورتی که موضوع فعالیت شرکت نیازمند ارائه مجوز باشد.
 • ارائه اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که امور توسط وکیل انجام می گیرد.
 • ارائه تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت.

پس از شرکت با مسئولیت محدود، بیشترین شرکتی که در مناطق آزاد ایران به ثبت می رسد شرکت سهامی خاص است. مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص در منطقه آزاد نیز به شرح زیر است:

 • ارائه اصل گواهی عدم اعتیاد مدیر عامل.
 •  ارائه مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه.
 • ارائه دو برگ امضاء شده از اظهارنامه شرکت.
 • ارائه دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت.پ
 • ارائه کپی برابر اصل مدارک هویتی اعمم از شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و بازرسین شرکت
 • ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت.
 • ارائه دو نسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و جلسه هیئت مدیره.
 • ارائه اصل مجوز صادره از نهاد ذی ربط در صورتی که موضوع فعالیت شرکت نیزامند اخذ مجوز باشد.
 • ارائه اصل گواهی افتتاح حساب و سپردن حداقل ۳۵% از سرمایه شرکت در یکی از بانک های منطقه آزاد مورد نظر.
 • ارائه اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که امور توسط وکیل انجام می گیرد.
 • ارائه تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت و سمت بازرسین شرکت.

  مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد

  • در  کارخانه های واقع در منطقه آزاد می توان از خدمات، تخصص ها و مهارت های متخصصان تبعه کشورهای خارجی، استفاده کرد.
   توضیح: در هر صورت نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد کل شاغلان هر منطقه بیشتر باشد.
  • پروانه اشتغال برای اتباع خارجی به تشخیص و درخواست سازمانهای مناطق آزاد و توسط واحد کار و خدمات اشتغال در منطقه صادر می شود.
  • مقررات بیمه

   عملیات بیمه و بیمه اتکائی در مناطق آزاد توسط سازمان هایی که بنا به پیشنهاد موسسه، طبق مقررات این آئین نامه از بیمه مرکزی ایران مجوز دریافت داشته و به یکی از صورت های زیر به ثبت برسند انجام  می شود:

   • شرکت سهامی یا تعاونی بیمه ایرانی با مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی که کلیه سهام آن ها با نام باشد.
   • مؤسسه نمایندگی و یا کارگزاری بیمه
   • تأسیس شعبه توسط مؤسسات بیمه با رعایت مقررات آئین نامه تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد و ثبت در منطقه بلامانع است.
   • ثبت مؤسسات بیمه ای موکول به ارایه مجوز ثبت که توسط بیمه مرکزی ایران صادر می شود.

   مقررات سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد به شرح زیر است:

   • سرمایه‏ گذاران خارجی می‏توانند در فعالیت‏های اقتصادی منطقه به هر نسبتی سرمایه ‏گذاری کنند.
   • درخواستهای سرمایه گذاران خارجی واصله در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه آزاد مورد بررسی قرار می گیرد و مجوز سرمایه گذاری توسط سازمان همان منطقه صادر می شود.
   • دارنده مجوز سرمایه گذاری موظف است ظرف مدتی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین می شود درصد معینی از سرمایه را برای شروع عملیات اجرایی موضوع مجوز سرمایه گذاری به منطقه وارد نماید.
   • بهره برداری از موضوع مجوز سرمایه گذاری منوط به صدور مجوز بهره برداری توسط سازمان منطقه آزاد می باشد.
   • سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد می توانند از مزایای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران برخوردار باشند.
   • سرمایه‏گذار می‏تواند سرمایه‏ای را كه به منطقه وارد می‏كند، بیمه نماید. در صورتی که به دلیل وقوع حادثه، مؤسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه¬نامه جانشین سرمایه گذار شود، این جانشینی به واسطه پرداخت خسارت به بیمه گذار به رسمیت شناخته می شود، اما انتقال سرمایه محسوب نمی شود.
   • خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت‏های اقتصادی سرمایه‏ های خارجی همچنین مبالغ ناشی از فروش، یا واگذاری این گونه سرمایه‏ ها از مناطق مجاز است.
   • سرمایه‏ گذاران می‏توانند سهام یا سهم‏الشركه خود را با موافقت سازمان منطقه به  تجار دیگر واگذارکنند. در این صورت انتقال گیرنده از هر نظر جانشین سرمایه ‏گذار اول می‏شود.
   • موارد اختلاف بین سرمایه‏گذار خارجی و طرف ایرانی براساس قراردادها و توافق‏های كتبی حل خواهد شد.

ثبت شرکت در مناطق آزاد

به مقصود ایجاد رونق اقتصادی و هم چنین عدم محدودیت بر جهت قواعد و قوانین دست و پا گیر و همچنین قائل شدن امتیازاتی در جهت نیل به اهداف اقتصادی از قبیل رشد و توسعه ورود سرمایه های خارجی و ورود تکنولوژی و ایجاد بستری امن از هر جهت برای سرمایه گذاری خارجی و هم چنین قائل شدن امتیاز است ویژه ای که بنا به دلایل و عللی که بر مسائل حاکمیتی بر می گردد (از قبیل معافیت های مالیاتی و گمرکی و…) مناطقی با امتیازات ویژه تحت عنوان مناطق آزاد تجارت ایجاد شده اند

منطقه آزاد چیست؟

ایران 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی دارد:
1- چابهار
2- قشم
3- کیش
4- اروند
5- انزلی
6- سلفچگان
7- ارس
8- ماکو

مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد:

1- معافیت مالیاتی 20 ساله برای هر نوع فعالیت اقتصادی
2- ورود اتباع خارجی بدون اخذ ویزا
3- 100% مالکیت خارجی
4- تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاری خارجی
5- عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشورها
6- خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر
7- خدمات گسترده بانکی و بیمه ای (دولتی/خصوصی)
8- انجام معاملات ارزی آسان
9- فعالیت «بورس اوراق بهادار» و «بورس نفت و محصولات پتروشیمی»
10- معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
11- ثبت سهل و آسان شرکتها، موسسات صنعتی، موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی
12- تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
13- مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز

تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری

برخی از مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد و ویژه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
معافیت مالیاتی به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است. خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیرمی باشد ولی در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر است، مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه براساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری :

ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری در قالب های متفاوت امکان پذیر است، لکن طبق آمارهایی که در دسترس است بیشترین آمار ثبت مربوط به شرکت با مسئولیت محدود است جهت ثبت این قالب تجاری در مناطق آزاد می بایست مدارک ذیل را ارائه نمایید:

 • ارائه اصل گواهی عدم اعتیاد مدیر عامل.
 • ارائه مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه.
 • ارائه دو برگ امضاء شده از تقاضانامه شرکت.
 • ارائه دو برگ امضاء شده از شرکتنامه شرکت.
 • ارائه دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت.
 • ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکاء.
 • ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضاء هیئت مدیره.
 • ارائه دو نسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و جلسه هیئت مدیره.
 • ارائه اصل مجوز صادره از نهاد ذی ربط در صورتی که موضوع فعالیت شرکت نیازمند ارائه مجوز باشد.
 • ارائه اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که امور توسط وکیل انجام می گیرد.
 • ارائه تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت.

پس از شرکت با مسئولیت محدود، بیشترین شرکتی که در مناطق آزاد ایران به ثبت می رسد شرکت سهامی خاص است. مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص در منطقه آزاد نیز به شرح زیر است:

 • ارائه اصل گواهی عدم اعتیاد مدیر عامل.
 •  ارائه مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه.
 • ارائه دو برگ امضاء شده از اظهارنامه شرکت.
 • ارائه دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت.پ
 • ارائه کپی برابر اصل مدارک هویتی اعمم از شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و بازرسین شرکت
 • ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت.
 • ارائه دو نسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و جلسه هیئت مدیره.
 • ارائه اصل مجوز صادره از نهاد ذی ربط در صورتی که موضوع فعالیت شرکت نیزامند اخذ مجوز باشد.
 • ارائه اصل گواهی افتتاح حساب و سپردن حداقل ۳۵% از سرمایه شرکت در یکی از بانک های منطقه آزاد مورد نظر.
 • ارائه اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که امور توسط وکیل انجام می گیرد.
 • ارائه تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت و سمت بازرسین شرکت.

  مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد

  • در  کارخانه های واقع در منطقه آزاد می توان از خدمات، تخصص ها و مهارت های متخصصان تبعه کشورهای خارجی، استفاده کرد.
   توضیح: در هر صورت نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد کل شاغلان هر منطقه بیشتر باشد.
  • پروانه اشتغال برای اتباع خارجی به تشخیص و درخواست سازمانهای مناطق آزاد و توسط واحد کار و خدمات اشتغال در منطقه صادر می شود.
  • مقررات بیمه

   عملیات بیمه و بیمه اتکائی در مناطق آزاد توسط سازمان هایی که بنا به پیشنهاد موسسه، طبق مقررات این آئین نامه از بیمه مرکزی ایران مجوز دریافت داشته و به یکی از صورت های زیر به ثبت برسند انجام  می شود:

   • شرکت سهامی یا تعاونی بیمه ایرانی با مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی که کلیه سهام آن ها با نام باشد.
   • مؤسسه نمایندگی و یا کارگزاری بیمه
   • تأسیس شعبه توسط مؤسسات بیمه با رعایت مقررات آئین نامه تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد و ثبت در منطقه بلامانع است.
   • ثبت مؤسسات بیمه ای موکول به ارایه مجوز ثبت که توسط بیمه مرکزی ایران صادر می شود.

   موسسات بیمه ایرانی مشمول مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری (اعم از دولتی و غیر دولتی) مجاز به فعالیت در مناطق آزاد به یکی از اشکال زیر می باشند:

   تأسیس شعبه و ایجاد نمایندگی با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
   تأسیس مؤسسه بیمه با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات مربوطه مجاز می باشد.

   مقررات سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد به شرح زیر است:

   • سرمایه‏ گذاران خارجی می‏توانند در فعالیت‏های اقتصادی منطقه به هر نسبتی سرمایه ‏گذاری کنند.
   • درخواستهای سرمایه گذاران خارجی واصله در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه آزاد مورد بررسی قرار می گیرد و مجوز سرمایه گذاری توسط سازمان همان منطقه صادر می شود.
   • دارنده مجوز سرمایه گذاری موظف است ظرف مدتی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین می شود درصد معینی از سرمایه را برای شروع عملیات اجرایی موضوع مجوز سرمایه گذاری به منطقه وارد نماید.
   • بهره برداری از موضوع مجوز سرمایه گذاری منوط به صدور مجوز بهره برداری توسط سازمان منطقه آزاد می باشد.
   • سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد می توانند از مزایای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران برخوردار باشند.
   • سرمایه‏گذار می‏تواند سرمایه‏ای را كه به منطقه وارد می‏كند، بیمه نماید. در صورتی که به دلیل وقوع حادثه، مؤسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه¬نامه جانشین سرمایه گذار شود، این جانشینی به واسطه پرداخت خسارت به بیمه گذار به رسمیت شناخته می شود، اما انتقال سرمایه محسوب نمی شود.
   • خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت‏های اقتصادی سرمایه‏ های خارجی همچنین مبالغ ناشی از فروش، یا واگذاری این گونه سرمایه‏ ها از مناطق مجاز است.
   • سرمایه‏ گذاران می‏توانند سهام یا سهم‏الشركه خود را با موافقت سازمان منطقه به  تجار دیگر واگذارکنند. در این صورت انتقال گیرنده از هر نظر جانشین سرمایه ‏گذار اول می‏شود.
   • موارد اختلاف بین سرمایه‏گذار خارجی و طرف ایرانی براساس قراردادها و توافق‏های كتبی حل خواهد شد.

 

Scroll to Top